خدمات

خدمات من

مشاوره تخصصی در حوزه املاک و مستغلات
بازاریابی و تحقیقات بازار
انعقاد مبایعه نامه و اجاره نامه
ارائه گزارش کارشناسی املاک
کمپین تبلیغاتی پروژه های ساختمانی
امور مربوط به شهرداری اعم از اخذ جواز، پایان کار، و …